Năm 2018: Địa phương được giữ lại 70% tiền xử phạt giao thông

18/12/2017 09:50
(Kiemsat.vn) - Giai đoạn 2018 - 2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành.
Bạn cần biết

Lương cơ sở tăng lên 1.39 triệu đồng/tháng từ 01/7/2018

13/11/2017 03:54
(Kiemsat.vn) – Sáng ngày 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo Nghị quyết, từ 1/7/2018, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.3 triệu đồng/tháng lên 1.39 triệu đồng/tháng.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang