Học tập, quán triệt nội dung nghị quyết Trung ương 11 khóa XII

03/12/2019 17:09
(Kiemsat.vn) - Ngày 3/12, tại trụ sở VKSND tối cao đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII) và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.
Sự kiện - Vấn đề

VKSND tối cao: Học tập, quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

13/12/2018 16:25
(Kiemsat.vn) - Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung cốt lõi, căn bản tại Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng, sáng 13/12/2018, tại trụ sở VKSND tối cao, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.
Sự kiện - Vấn đề

VKSND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Biến quyết sách thành hành động

01/10/2018 08:42
(Kiemsat.vn) - Nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, các cấp ủy đảng của VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có VKSND huyện Sông Lô đã tự giác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, biến quyết sách của Đảng thành hành động chính trị, thành những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
Chúng tôi là kiểm sát viên

VKSND tỉnh Phú Yên: Góp phần giữ bình yên “Đất Phú- Trời Yên”.

26/01/2018 08:42
(Kiemsat.vn) - Danh hiệu “đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017” là nguồn động lực để VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2018.
Chúng tôi là kiểm sát viên

VKSND tối cao: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

14/12/2017 03:48
(Kiemsat.vn) – Sáng 14/12/2017, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc VKSNDTC.
Sự kiện - Vấn đề

Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật

01/09/2017 04:56
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017.
Sự kiện - Vấn đề

Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ giới trẻ

09/03/2017 04:36
Khi đề cập tới vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định: Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 trong đoàn viên, thanh niên, giới trẻ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang