Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

24/05/2018 15:34
(Kiemsat.vn) - Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thông qua 3 Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Kiemsat.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang