Tài liệu, chứng cứ gì người khởi kiện không phải gửi cho đương sự khác?

07/03/2019 11:18
(Kiemsat.vn) - Tòa án đang giải quyết tranh chấp giữa tôi với bà B về hợp đồng vay tài sản. Vừa rồi bà B yêu cầu tôi gửi cho bà đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo nhưng tôi không muốn gửi vì có tài liệu liên quan đến bí mật cá nhân. Xin cho tôi biết, tôi có phải gửi cho bà B các tài liệu này không?
Tư vấn

Thụ lý vụ án dân sự: Lý luận và thực tiễn

28/02/2019 08:28
(Kiemsat.vn) - Thụ lý vụ án dân sự là hoạt động đầu tiên của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng dân sự giữa cơ quan tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Về xác định người khởi kiện trong vụ án dân sự

25/05/2018 14:40
(Kiemsat.vn) - Việc xác định tư cách khởi kiện trong vụ án dân sự là tiền đề để Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết vụ án. Thực tế trong một số trường hợp, vẫn còn ý kiến khác nhau dẫn đến áp dụng pháp luật chưa thống nhất.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Người khởi kiện rút đơn khởi kiện, đơn kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính

10/08/2017 03:50
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn nảy sinh vướng mắc trong việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính bị kháng cáo, kháng nghị sau đó người khởi kiện rút đơn khởi kiện, người kháng cáo rút đơn kháng cáo, VKS rút kháng nghị thì Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ quy định pháp luật nào để giải quyết cho phù hợp.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Người khởi kiện được giao dịch điện tử với Tòa án bất cứ lúc nào

17/02/2017 03:13
(Kiemsat.vn) – Người khởi kiện, người tham gia tố tụng được thực hiện các giao dịch điện tử với Tòa án 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.
Bạn cần biết
lên đầu trang