Nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân 2018

21/12/2018 16:21
(Kiemsat.vn) - Luật Công an nhân dân năm 2018 là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

20/12/2018 14:19
(Kiemsat.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Luật CSBVN) thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp pháp luật, hòa bình, phù hợp với pháp luật quốc tế.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá năm 2018

18/12/2018 08:27
(Kiemsat.vn) - Đặc xá có tác động xã hội to lớn, là động lực để người bị kết án phạt tù nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt hơn; đồng thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ từ gia đình người bị kết án cũng như mọi tầng lớp nhân dân.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

14/12/2018 15:21
(Kiemsat.vn) - Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định còn nguyên giá trị của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và bổ sung những quy định mới phù hợp với thực tiễn bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

12/12/2018 13:55
(Kiemsat.vn) - Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Những nội dung cơ bản của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) 2017

02/04/2018 11:05
(Kiemsat.vn) - Luật các TCTD sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện các giải pháp của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.
Bạn cần biết

Nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

29/03/2018 16:08
(Kiemsat.vn) - Người thi hành công vụ gây ra thiệt hại thì phải hoàn trả. Người có lỗi cố ý gây ra thiệt hại thì phải hoàn trả tiền bồi thường nhiều hơn người có lỗi vô ý, là nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật TNBT của nhà nước năm 2017.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Những nội dung cơ bản của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

18/02/2017 08:30
(Kiemsat.vn) - Ngày 25/11/2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Giới thiệu những nội dung cơ bản của BLDS năm 2015 (Phần 2)

26/01/2017 09:00
Về chiếm hữu (từ Điều 179 đến Điều 185) Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã bổ sung quy định chế định chiếm hữu như là tình trạng pháp lý về việc cá nhân, pháp nhân nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền […]
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015

26/12/2016 11:12
(Kiemsat.vn) - Ban biên tập xin giới thiệu bài giảng của Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, Bộ Công an về nội dung cơ bản của "Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự" được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10
Tin kiểm sát

Bài giảng của Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào về nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

21/12/2016 02:18
(Kiemsat.vn) - Trong khuôn khổ hội nghị toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập huấn các đạo luật mới về lĩnh vực tư pháp, ông Tống Anh Hào, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trực tiếp thuyết trình những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Bạn cần biết
lên đầu trang