Những lưu ý khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

08/04/2018 05:14
(Kiemsat.vn) – Để thực hiện tốt kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, mỗi KSV cần phải nắm vững quy định của pháp luật và chú trọng những hoạt động cần thiết trước phiên tòa, tại phiên tòa và sau khi kết thúc phiên tòa.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Người khởi kiện rút đơn khởi kiện, đơn kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính

10/08/2017 03:50
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn nảy sinh vướng mắc trong việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính bị kháng cáo, kháng nghị sau đó người khởi kiện rút đơn khởi kiện, người kháng cáo rút đơn kháng cáo, VKS rút kháng nghị thì Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ quy định pháp luật nào để giải quyết cho phù hợp.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên theo Luật Tố tụng hành chính 2015

10/07/2017 05:01
(Kiemsat.vn) - Chức năng, nhiệm vụ trên của VKS trong tố tụng hành chính được thực hiện thông qua vai trò của Viện trưởng VKS, KSV và KTV, mà cụ thể là thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của những chủ thể này.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Kháng nghị phúc thẩm quá hạn trong tố tụng hành chính

08/04/2017 16:40
(Kiemsat.vn) – Kháng nghị phúc thẩm quá hạn trong tố tụng hành chính lần đầu tiên được ghi nhận trong Luật TTHC năm 2015. Quy định này đã khắc phục được những khó khăn phát sinh trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát bản án, quyết định, thu thập tài liệu, chứng cứ, xem xét việc kháng nghị của Viện kiểm sát
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nhiệm vụ của công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính và kiểm sát thi hành án hành chính trong thời gian tới

27/12/2016 09:02
Ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 thay thế Luật TTHC năm 2010, với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó có các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính và thủ tục thi hành án hành chính, trực tiếp liên quan đến việc thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính và kiểm sát thi hành án hành chính của Viện kiểm sát các cấp.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ của đương sự trong Luật TTHC năm 2015

18/07/2016 10:12
(Kiemsat.vn) - Tài liệu, chứng cứ là các văn bản, giấy tờ, hình ảnh, bản ghi âm, lời tường trình của người có liên quan... nó lột tả khách quan bản chất của sự việc; làm cơ sở cho việc ban hành quyết định giải quyết các vụ, việc lĩnh vực hành chính.
Bạn cần biết

Trách nhiệm thực hiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản QPPL trong Luật TTHC năm 2015

06/07/2016 10:11
(Kiemsat.vn) – Luật tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 đã bổ sung 04 điều luật mới từ Điều 111 đến Điều 114 quy định về việc phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính. Trong đó, đặc biệt có bổ sung thêm một quy định mới về trách nhiệm thực hiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 114 Luật TTHC năm 2015.
Bạn cần biết
lên đầu trang