Bản tin Kiểm sát ngày 27/02

27/02/2019 16:37
(Kiemsat.vn) - Nội dung chính của bản tin ngày gồm: Tập huấn Luật Tố cáo năm 2018 của VKSND tỉnh Bắc Giang; hội nghị liên ngành trực tuyến về trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND tỉnh Bình Phước và một số nội dung mới nhận từ VKSND các huyện Con Cuông, Nghệ An; Vĩnh Thạnh, Bình Định.
Sự kiện - Vấn đề

Từ 01/01/2019: Người tố cáo có quyền rút đơn tố cáo

24/12/2018 15:22
(Kiemsat.vn) - Luật Tố cáo 2018 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Luật Tố cáo 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2019.
Bạn cần biết

Nếu có đủ chứng cứ, vẫn xử lý tố cáo nặc danh

18/07/2018 08:56
(Kiemsat.vn) - Đó là một nội dung đáng chú ý trong Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Bạn cần biết

Không chấp nhận hình thức tố cáo qua điện thoại

12/06/2018 13:50
(Kiemsat.vn) - Với việc Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi), các hình thức tố cáo sẽ không được mở rộng mà giữ nguyên như Luật hiện hành.
Bạn cần biết

Không “trân trọng kính mời”, người tố cáo bất hợp tác

24/11/2017 08:56
Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Tố cáo, ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cho rằng cần phải đưa người đã nghỉ hưu vào đối tượng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, ông cũg nêu một thực tế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề nghị cần phải làm rõ trong Luật này.
Sự kiện - Vấn đề

Luật Tố cáo: Xác định rõ biện pháp và cơ quan bảo vệ người tố cáo

30/05/2017 03:44
Đây là một trong những điều khoản quan trọng được bổ sung trong Luật Tố cáo sửa đổi lần này, được Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu trình bày tại Quốc hội, sáng 29/5.
Sự kiện - Vấn đề

Bổ sung thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với người đã về hưu

14/03/2017 06:01
(Kiemsat.vn) - Sáng 14/3, tại Phiên họp thứ 8, UBTV Quốc hội đã tiến hành lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo. Đáng chú ý là nhiều ý kiến đề xuất bổ sung thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với người đã về hưu.
Sự kiện - Vấn đề

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát theo quy định mới

20/02/2017 10:20
(Kiemsat.vn) - Ngày 02/02/2016, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 51/QĐ/VKSTC-V12 kèm theo “Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”, thay thế Quy chế số 59 và Quyết định số 487.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo

13/12/2016 10:22
Việc nhận biết rõ thế nào là “khiếu nại”, thế nào là “tố cáo” giúp cán bộ làm công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đồng thời là thao tác đầu tiên giúp cho quá trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm báo chính xác, đúng thẩm quyền, trình tự.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang