Kiểm sát viên trẻ tiêu biểu của VKSND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

07/11/2018 08:14
(Kiemsat.vn) - Cán bộ, Kiểm sát viên phải luôn nêu cao tinh thần và làm theo lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Khiêm tốn”, gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Chúng tôi là kiểm sát viên

Kinh nghiệm thực tiễn kiểm sát điều tra vụ án hình sự

03/05/2017 07:00
(Kiemsat.vn) – Những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn công tác sẽ hữu ích cho Kiểm sát viên thực hiện quy định mới về kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015 có gì mới?

29/08/2016 10:22
(Kiemsat.vn) - Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra các vụ án hình sự được quy định tại Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, gồm 9 khoản; tăng 4 khoản so với Điều 113 BLTTHS năm 2003.
Bạn cần biết
lên đầu trang