Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải

10/01/2020 17:21
Kiemsat.vn -Bộ Chính trị cho rằng, những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội.
Sự kiện - Vấn đề

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

08/01/2020 17:14
(Kiemsat.vn) - Từ ngày 03 đến 08/01/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Sự kiện - Vấn đề

Ký ức hào hùng về Ngày toàn quốc kháng chiến

18/12/2016 03:43
Hình ảnh những chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội quyết tử để Tổ quốc quyết sinh mãi mãi ghi tạc vào lịch sử Thủ đô và đất nước.
Sự kiện - Vấn đề

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội phải đi đầu, làm gương cho cả nước

13/12/2016 10:34
Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu VKS cần quyết liệt trong việc cải cách tư pháp, tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảm bớt đội ngũ cán bộ phục vụ.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang