Tìm kiếm

Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện về hợp đồng vay tài sản

18/03/2023 08:00
(Kiemsat.vn) - Hiện nay, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những quy định tương đối cụ thể về hợp đồng nói chung và hợp đồng vay tài sản nói riêng. Tuy nhiên, quy định điều chỉnh về loại hợp đồng này vẫn còn một số bất cập, vướng mắc liên quan đến đối tượng, hình thức hợp đồng, nghĩa vụ chứng minh việc giao tiền khi thực hiện hợp đồng, lãi suất vay; từ đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật nhằm áp dụng thống nhất, hiệu quả trong thực tiễn.
Pháp luật - Nghiệp vụ

VKSND huyện Đak Pơ phối hợp tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án dân sự

23/09/2022 20:45
(Kiemsat.vn) - VKSND huyện Đak Pơ vừa phối hợp cùng với Hội Luật gia huyện, Hội Phụ nữ huyện và các Cơ quan liên quan tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên tòa giả định góp phần giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho người dân và rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.
Chúng tôi là kiểm sát viên

Kinh nghiệm kiểm sát, giải quyết các vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05/12/2018 17:03
(Kiemsat.vn) - Các hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự, thương mại trong xã hội ngày càng đa dạng, phức tạp. Các quy định về hợp đồng vay tài sản được quy định trong BLDS đã góp phần đảm bảo sự ổn định của xã hội, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng cũng như quyền, lợi ích chung của tập thể, cá nhân. Hình thức giao dịch thông qua hợp đồng thường được các bên lựa chọn vì đó là cơ sở để pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên khi có tranh chấp xảy ra.
Pháp luật - Nghiệp vụ

Áp dụng lãi suất nào đối với hợp đồng vay tài sản ký trước ngày 01/01/2017?

20/09/2017 03:44
(Kiemsat.vn) – Tôi có một số hợp đồng vay tiền để đầu tư kinh doanh ký vào tháng 5 và tháng 11/2016 và đang còn hiệu lực. Tôi được biết Bộ Luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017, vậy quy định về lãi suất của Bộ luật này có áp dụng đối với hợp đồng vay tài sản được xác lập trước đó hay không?
Bạn cần biết
lên đầu trang