Tìm kiếm

Quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

16/03/2023 14:35
(Kiemsat.vn) - Chuyên gia, nhà chuyên môn khác là người được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể sẽ được xem xét bổ nhiệm làm Hòa giải viên tại Tòa án.
Luật & Cuộc sống

Quy định mới trong mức thu chi phí hoà giải đối thoại tại Toà án

17/03/2021 08:44
(Kiemsat.vn) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
Bạn cần biết
lên đầu trang