VKSND tối cao giao ban công tác Quí I/2018

06/04/2018 11:04
(Kiemsat.vn) - Cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu đặt ra; lấy hiệu quả, chất lượng công việc làm thước đo để đánh giá  cán bộ là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Ban Cán sự, Viện trưởng VKSNDTC tại Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2018, ngày 05/4/2018.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang