Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp

11/04/2020 16:53
(Kiemsat.vn) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp ngày 03/02/2020 đang được Quốc hội xem xét thông qua. Bài viết này, tác giả góp ý về một số nội dung như: Giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau; về Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hồ sơ giám định tư pháp…
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý 2 dự thảo Báo cáo của Đại hội XIII

28/09/2019 09:33
(Kiemsat.vn) - Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.
Sự kiện - Vấn đề

VKSND tối cao: Góp ý kiến xây dựng Quy chế về công tác tổ chức cán bộ

27/12/2018 21:54
(Kiemsat.vn) - Chiều nay (27/12), đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao về xây dựng Quy chế công tác tổ chức cán bộ.
Sự kiện - Vấn đề

Góp ý Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) về chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện

19/12/2018 08:30
(Kiemsat.vn) - Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo tập trung vào các quy định về: Quyền và nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; cam kết của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện và nơi cư trú của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

22/09/2018 09:37
(Kiemsat.vn) - Trong hai ngày 20 và 21/9, VKSND tối cao tổ chức Hội thảo góp ý đề cương sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự. Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học  VKSND tối cao chủ trì Hội thảo.
Sự kiện - Vấn đề

VKSND tối cao lấy ý kiến góp ý hệ thống biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

08/06/2018 13:38
(Kiemsat.vn) - Hôm qua (07/6), VKSND tối cao ban hành Công văn số 2339/VKSTC-V7 về việc góp ý vào hệ thống biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước.
Sự kiện - Vấn đề

Góp ý Dự thảo về trực nghiệp vụ trong ngành KSND

07/06/2018 08:47
(Kiemsat.vn) - Dự thảo quy định về trực nghiệp vụ áp dụng với các chức danh tư pháp và công chức khác trong ngành KSND, đang được lấy ý kiến góp ý của các đơn vị.
Sự kiện - Vấn đề

Mọi cử tri có quyển đóng góp ý kiến về điều chỉnh địa giới hành chính

24/04/2018 07:13
(Kiemsat.vn) - Cử tri được hiểu là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đăng ký thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đủ mười tám tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tính đến ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức việc lấy ý kiến cử tri.
Bạn cần biết

TAND tối cao lấy ý kiến góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách

19/01/2018 08:09
(Kiemsat.vn) - Căn cứ vào số lượng công việc, thực trạng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của các Tòa án nhân dân hiện nay, ngày 15/01/2018, TAND tối cao ban hành công văn số 26/TANDTC-TCCB góp ý phương án tổ chức tòa chuyên trách.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Quyền góp ý, giám sát cán bộ, đảng viên của người dân

23/10/2017 08:57
(Kiemsat.vn) – Người dân được quyền góp ý với cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, về việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.
Bạn cần biết

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ

26/06/2017 09:06
Ngày 23/06/2017, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học về những quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015. PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân, Phó hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.
Sự kiện - Vấn đề

Góp ý về căn cứ bắt buộc chữa bệnh trong BLHS năm 2015

29/05/2017 04:47
(Kiemsat.vn) – Quy định về căn cứ bắt buộc chữa bệnh cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đối với các trường hợp bị can mắc bệnh theo quy định của BLHS năm 2015.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Bàn về kỹ thuật lập pháp của phần chung BLHS năm 2015 (phần 2)

29/05/2017 03:51
(Kiemsat.vn) - Tiếp theo kỳ trước, phần thứ hai đề cập đến những nhược điểm cơ bản thuộc chế định các trường hợp loại trừ TNHS, chế định TNHS, về biện pháp cưỡng chế hình sự, các biện pháp tha miễn và TNHS của pháp nhân thương mại.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Góp ý về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong BLHS năm 2015

25/05/2017 09:58
(Kiemsat.vn) - Chế định miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 29 BLHS năm 2015 cần được sửa đổi để phù hợp với thực tế và đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong BLHS năm 2015 và dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2017

25/05/2017 07:20
(Kiemsat.vn) - Quy định về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại Điều 317 của BLHS năm 2015 được dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2017 có một số điểm mới, tiến bộ, hợp lý, khả thi, khắc phục được những hạn chế, bất cập của quy định tại Điều 244 BLHS năm 1999 về tội phạm này
Sự kiện - Vấn đề

Bàn về kỹ thuật lập pháp của phần chung BLHS năm 2015 (phần 1)

25/05/2017 03:55
(Kiemsat.vn) - Góp ý cho BLHS năm 2015, GS.TSKH Lê Cảm đề cập đến 08 nhược điểm trong kỹ thuật lập pháp của phần chung BLHS. Trong bài viết này, kiemsat.vn giới thiệu đến bạn đọc 3 vấn đề đầu tiên: những nhược điểm thuộc hệ thống và cơ cấu; chế định đạo luật hình sự và chế định tội phạm.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Góp ý về phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại

17/05/2017 10:13
(Kiemsat.vn) – Khoản 2 Điều 9 Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS năn 2015 (ngày 10/3/2017) quy định về phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại còn dài và mang tính liệt kê. Do vậy, vần phải sửa đổi theo hướng ngắn gọn và chặt chẽ hơn.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Toàn ngành KSND góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015

27/03/2017 03:23
(Kiemsat.vn) - Mới đây, VKSND tối cao đã ban hành văn bản số 956/VKSTC-V14 ngày 23/3/2017 về việc chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tham gia ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.
Sự kiện - Vấn đề

Góp ý dự thảo TTLT thay thế TTLT số 01/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật TTHS đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

09/12/2016 10:38
Sáng ngày 9/12/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC phối hợp cùng dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên của UNICEF tổ chức Hội thảo góp ý đối với dự thảo Thông tư liên tịch (TTLT) thay thế TTLT số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (Bộ luật TTHS) đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.
Sự kiện - Vấn đề

Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho các chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát

27/10/2016 02:18
(Kiemsat.vn) – Vừa qua, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho các chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát với sự tham dự của đại diện VKSND các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ, Lãnh đạo nhà trường cùng các chuyên gia là các đồng chí Vụ trưởng có kinh nghiệm thuộc các đơn vị: Vụ 9, Vụ 11, Vụ 15 VKSNDTC và VKSND cấp cao.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang