Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

12/08/2019 09:01
(Kiemsat.vn) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2019.
Sự kiện - Vấn đề

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017

02/08/2017 01:08
(Kiemsat.vn) - Hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy vào học tại trường.
Bạn cần biết

Danh sách trúng tuyển vào Học viện Tòa án

01/08/2017 07:21
Theo thông báo số 264/TB-TSĐH của Học viện Tòa án ngày 31 tháng 7 năm 2017, Hội đồng tuyển sinh đại của trường thông báo điểm trúng tuyển vào học tại trường.
Bạn cần biết
lên đầu trang