Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

12/08/2019 09:01
(Kiemsat.vn) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2019.
Tin kiểm sát

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017

02/08/2017 01:08
(Kiemsat.vn) - Hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy vào học tại trường.
Bạn cần biết

Danh sách trúng tuyển vào Học viện Tòa án

01/08/2017 07:21
Theo thông báo số 264/TB-TSĐH của Học viện Tòa án ngày 31 tháng 7 năm 2017, Hội đồng tuyển sinh đại của trường thông báo điểm trúng tuyển vào học tại trường.
Bạn cần biết
lên đầu trang