Từ 2017, 100% trường học phải có giáo viên dạy môn pháp luật

07/06/2017 10:43
(Kiemsat.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 bạn hành Chương trình giáo dục, phổ biến pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Theo đó, về 100% các nhà trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định.
Bạn cần biết

5 tiêu chí để công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

12/05/2017 04:11
(Kiemsat.vn) – Để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì xã, phường cần đủ 5 tiêu chí, trong đó có tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở...
Bạn cần biết
lên đầu trang