Nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân 2018

21/12/2018 16:21
(Kiemsat.vn) - Luật Công an nhân dân năm 2018 là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang