Tăng cường trách nhiệm theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ

09/10/2017 10:30
(Kiemsat.vn) - Ngày 02/10/2017, Viện trưởng VKSNDTC đã ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ.
Tin kiểm sát

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành KSND

23/09/2017 08:49
(Kiemsat.vn) - Ngày 14/9/2017, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về việc tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành KSND.
Tin kiểm sát

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

01/08/2017 07:27
(Kiemsat.vn)- Ngày 28/7/2017, Viện trưởng VKSNDTC ban hành Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về việc Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang