Tìm kiếm

VKSND tối cao triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023

10/03/2023 15:46
(Kiemsat.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 và Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023.
Sự kiện - Vấn đề

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự

27/03/2018 14:05
(Kiemsat.vn) - Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND 2 cấp địa phương tập trung thực hiện tốt 08 nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
Sự kiện - Vấn đề

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị

05/01/2018 16:14
(Kiemsat.vn) - Kết quả thực hiện thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, thông báo rút kinh nghiệm là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Viện trưởng VKS các cấp, là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát.
Sự kiện - Vấn đề

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất

01/12/2017 04:13
(Kiemsat.vn) – Ngày 28/11/17, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ viêc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.
Sự kiện - Vấn đề

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

01/08/2017 07:27
(Kiemsat.vn)- Ngày 28/7/2017, Viện trưởng VKSNDTC ban hành Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về việc Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang