Hướng dẫn xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế

18/12/2018 14:46
(Kiemsat.vn) - Vừa qua, TAND tối cao ban hành Công văn số 263/TANDTC-PC ngày 05/12/2018 gửi TAND các cấp, các đơn vị thuộc TAND tối cao cho ý kiến đối với việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế.
Bạn cần biết

Trao đổi bài viết: "Thay đổi nội dung thỏa thuận ban đầu, giao dịch có phát sinh hiệu lực?"

17/04/2018 15:45
(Kiemsat.vn) - Trao đổi bài viết: "Thay đổi nội dung thỏa thuận ban đầu, giao dịch có phát sinh hiệu lực?" của tác giả Th.sỹ Nguyễn Nam Hưng, VKSND cấp cao Tp HCM đăng trên Tạp chí kiểm sát online ngày 16/4/2018.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Xác định các chủ thể và điều kiện để chủ thể được hưởng di sản theo thời hiệu (tiếp theo)

07/11/2017 10:12
(Kiemsat.vn) - Khoản 1 Điều 623 BLDS năm 2015, di sản hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản sẽ thuộc quyền sở hữu của một trong ba đối tượng là người thừa kế đang quản lý di sản; người đang chiếm hữu di sản hoặc nhà nước. Bài viết sau đây, chúng tôi đề cập đến đối tượng là người đang chiếm hữu di sản hoặc nhà nước.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Xác định các chủ thể và điều kiện để chủ thể được hưởng di sản theo thời hiệu

06/11/2017 10:12
(Kiemsat.vn) - Pháp lệnh thừa kế và các Bộ luật Dân sự (BLDS) trước đây không quy định di sản hết thời hiệu khởi kiện sẽ xử lý như thế nào? thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ai? ai có quyền quyết định vấn đề này? Bộ luật Dân sự năm 2015 đã khắc phục được vấn đề này.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú, vụ án có được giải quyết không?

15/09/2017 03:24
(Kiemsat.vn) - Theo quy định mới của BLTTDS 2015, trong trường hợp bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú, Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà vẫn tiến hành thụ lý giải quyết vụ án.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Đương sự vắng mặt, người được ủy quyền có mặt: Tòa án có hoãn phiên tòa?

31/08/2017 08:58
(Kiemsat.vn) - Đương sự vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nhưng người đại diện theo ủy quyền của đương sự có mặt thì Tòa án có phải hoãn phiên tòa hay không? Bị đơn đã ủy quyền hợp lệ cho người đại diện tham gia tố tụng thì Tòa án tống đạt văn bản tố tụng cho ai?
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Trao đổi bài viết: “Giải quyết phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự thế nào cho đúng”

03/08/2017 05:57
(Kiemsat.vn) - Qua nghiên cứu nội dung bài viết: “Giải quyết phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự thế nào cho đúng?” của tác giả Vũ Thị Minh đăng trên kiemsat.vn ngày 11/7/2017, tôi có ý kiến trao đổi như sau: Tôi chưa đồng tình toàn bộ với hai ý kiến được nêu trong bài viết.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

TANDTC hướng dẫn thời hiệu khởi kiện trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

24/07/2017 08:15
(Kiemsat.vn) - Để đảm bảo giải quyết các tranh chấp có hiệu quả, góp phần xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng, ngày 19/7/2017, TANDTC đã ban hành công văn số 152/TANDTC-PC hướng dẫn về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu, trong đó có hướng dẫn thời hiệu khởi kiện.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Cần sớm ban hành biểu mẫu về kiểm sát trả lại đơn khởi kiện

28/06/2017 05:37
(Kiemsat.vn) – Theo tác giả, thực tiễn kiểm sát hoạt động trả lại đơn khởi kiện cho thấy, chủ yếu các trường hợp Thẩm phán ra thông báo trả lại đơn khởi kiện đều do đương sự không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án được quy định tại Điều 193 BLTTDS.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Giới thiệu những nội dung cơ bản của BLDS năm 2015 (Phần 2)

26/01/2017 09:00
Về chiếm hữu (từ Điều 179 đến Điều 185) Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã bổ sung quy định chế định chiếm hữu như là tình trạng pháp lý về việc cá nhân, pháp nhân nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền […]
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Quyền hưởng dụng – quyền mới trong BLDS năm 2015

27/10/2016 02:27
(Kiemsat.vn) - Quyền hưởng dụng là “quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định”.
Bạn cần biết

Thời điểm bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố theo quy định của BLTTDS năm 2015

25/10/2016 12:30
(Kiemsat.vn) - Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, sau khi Tòa án thụ lý yêu cầu của nguyên đơn, trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.
Bạn cần biết

Nguyên tắc giải quyết vụ, việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

18/08/2016 02:03
(Kiemsat.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, với ý nghĩa và giá trị đã được thừa nhận của tập quán, tương tự pháp luật, án lệ theo kinh nghiệm quốc tế thì việc cho phép áp dụng chúng là phương thức hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, đặc biệt là những tranh chấp có yếu tố nước ngoài, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và tiên liệu được trong các phán quyết của Tòa án.
Bạn cần biết

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín trong BLDS năm 2015

12/07/2016 05:00
(Kiemsat.vn) - Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong số những quyền nhân thân cơ bản của con người; được ghi nhận không chỉ trong pháp luật Việt Nam mà còn được pháp luật thế giới thừa nhận.
Bạn cần biết
lên đầu trang