Kỹ năng kiểm sát việc nhận dạng

27/03/2019 15:04
(Kiemsat.vn) - Để chứng minh tội phạm và người phạm tội, Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định cụ thể các biện pháp điều tra nhằm thu thập chứng cứ phục vụ cho quá trình chứng minh. Nhận dạng là biện pháp điều tra do Điều tra viên tiến hành theo trình tự, thủ tục khi thấy cần thiết, bằng cách đưa người, ảnh hoặc vật cho người làm chứng, bị hại hoặc bị can xác nhận người, ảnh hoặc vật đó, nhằm thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm, người phạm tội.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Biện pháp điều tra nhận biết giọng nói trong BLTTHS năm 2015

24/07/2018 15:29
(Kiemsat.vn) -  Việc bổ sung nhận biết giọng nói là một biện pháp điều tra trong tố tụng hình sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 là phù hợp và cần thiết nhằm đa dạng hóa các biện pháp điều tra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh tội phạm.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Trường hợp nào hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?

05/03/2017 08:41
(Kiemsat.vn) - Nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả cho công tác điều tra, BLTTHS năm 2015 đã bổ sung các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, gồm: Ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

Trường hợp nào áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?

03/02/2017 07:44
(Kiemsat.vn) - Lần đầu tiên BLTTHS Việt Nam thừa nhận và ghi nhận biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
Bạn cần biết

Biện pháp điều tra đối chất được tiến hành khi nào?

27/12/2016 07:29
(Kiemsat.vn)-Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 189) đã bổ sung điều kiện để tiến hành đối chất là: Đã tiến hành các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn.
Bạn cần biết
lên đầu trang