Ban hành quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước thuộc trách nhiệm của VKSND

12/07/2018 09:15
(Kiemsat.vn) - Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự áp dụng cho VKSND các cấp, không áp dụng đối với việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của VKS quân sự các cấp.
Sự kiện - Vấn đề

VKSND tối cao lấy ý kiến góp ý hệ thống biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

08/06/2018 13:38
(Kiemsat.vn) - Hôm qua (07/6), VKSND tối cao ban hành Công văn số 2339/VKSTC-V7 về việc góp ý vào hệ thống biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước.
Sự kiện - Vấn đề

Từ 01/7/2018: Áp dụng biểu mẫu mới trong công tác bồi thường nhà nước

28/05/2018 08:33
(Kiemsat.vn) - Biểu mẫu này áp dụng đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại, người yêu cầu bồi thường, người giải quyết bồi thường, người thi hành công vụ gây thiệt hại và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.
Bạn cần biết

Căn cứ xác minh thiệt hại để bồi thường Nhà nước

21/05/2018 13:28
(Kiemsat.vn) - Theo Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vừa được Chính phủ ban hành, việc xác minh thiệt hại để bồi thường trong những trường hợp cụ thể căn cứ vào những loại tài liệu, chứng cứ hợp pháp sau:
Bạn cần biết

Hướng dẫn xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ

17/05/2018 08:03
(Kiemsat.vn) - Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017.
Bạn cần biết

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

11/09/2017 04:43
(Kiemsat.vn) - TANDTC được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, VKSNDTC và các cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 55 của Luật số 10/2017/QH14.
Bạn cần biết

Viện kiểm sát không phải là cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước

02/06/2017 11:42
(Kiemsat.vn) – Thảo luận về dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), nhiều đại biểu đã phản biện lại ý kiến Viện kiểm sát phải là cơ quan đứng ra bồi thường.
Sự kiện - Vấn đề

Tìm hiểu Luật bồi thường nhà nước của Vương quốc Anh

26/04/2017 05:16
Luật BTNN của Vương quốc Anh chủ yếu quy định TNBTCNN đối với thiệt hại gây ra bởi hành vi thi hành công vụ của người thi hành công vụ, nhưng đồng thời, cũng quy định cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước phát sinh từ hợp đồng.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ

VKSND huyện Châu Thành công khai xin lỗi người bị truy tố oan

20/12/2016 02:39
Thực hiện quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2012, Thông tư liên tịch số 01/2016 của Liên ngành trung ương về việc hướng dẫn quy trình giải quyết bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự.
Sự kiện - Vấn đề

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường trong những lĩnh vực nào?

27/10/2016 02:57
Dự thảo Luật quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường trong các hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự. Tuy nhiên, theo ý kiến của Ủy ban pháp luật của Quốc hội thì cần cân nhắc các quy định này của dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và thống nhất với các đạo luật khác có liên quan.
Sự kiện - Vấn đề
lên đầu trang