Biên soạn lại giáo trình giảng dạy liên quan đến BLHS năm 2015

02/10/2017 10:44
(Kiemsat.vn) - Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tư pháp, đào tạo các chức danh tư pháp và chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến BLHS năm 2015 để sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật.
Bạn cần biết

Nguyễn Văn Đ không phải là đồng phạm tội Đánh bạc

08/03/2017 09:58
(Kiemsat.vn) – Theo tác giả, để xác định Nguyễn Văn Đ có là đồng phạm không, thì cần làm rõ 2 vấn đề: Quy định của pháp luật (cụ thể là Bộ luật hình sự năm 1999) về đồng phạm và hành vi của Nguyễn Văn Đ.
Diễn đàn pháp luật - Nghiệp vụ
lên đầu trang