Cục 3 VKSND tối cao tập huấn chuyển đổi số

Ngày đăng : 11:25, 16/05/2024

(Kiemsat.vn) - Sáng 15/5/2024, tại trụ sở VKSND tối cao, Cục Kế hoạch Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn về “Hệ thống phòng họp không giấy”, “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Chữ ký số chuyên dùng”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3, thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân; các đồng chí Phó Cục trưởng Cục 3; đại diện Lãnh đạo Cục 2 cùng toàn thể công chức Cục 3 VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2022 của VKSND tối cao về chuyển đổi số của ngành KSND năm 2024 và Kế hoạch số 65/KH-VKSTC ngày 01/4/2024 của VKSND tối cao về triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số cấp Vụ tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Cục 3 VKSND tối cao đã tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm “Hệ thống phòng họp không giấy”, “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Chữ ký số chuyên dùng”. 

Với quan điểm xuyên suốt của công tác chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân là lấy công chức, viên chức và người lao động làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực, VKSND tối cao xác định năm 2024 là năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các mục tiêu trong Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, việc tập huấn sử dụng các phần mềm giúp các công chức Cục 3 tham dự nhanh chóng nắm bắt được cách sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, xem và tải các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đảng, dễ dàng tiếp cận nhanh với các chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của cấp trên, thuận tiện tương tác với tổ chức đảng của mình trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh. 

Trước đó, từ đầu năm 2024, Cục 3 đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số; đã kiện toàn Tổ giúp việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số Cục 3 gồm 15 thành viên, do một đồng chí Phó Cục trưởng làm Tổ trưởng; 02 đồng chí Phó Cục trưởng làm Tổ phó; các đồng chí lãnh đạo các Phòng, văn thư Cục và chuyên viên đại diện các phòng chuyên môn có hiểu biết về CNTT là thành viên; rà soát trang thiết bị từng cán bộ, công chức để đáp ứng việc sử dụng chuyển đổi số của đơn vị,...

Việt Anh