Phiên họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng : 08:15, 11/05/2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 10/5/2024, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì họp Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao - đơn vị thường trực của Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 cho thấy, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 06, trong đó ngành Kiểm sát nhân dân được giao nhiệm vụ “Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Văn phòng VKSND tối cao, Cục 2 VKSND tối cao đã phối hợp xây dựng và trình đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ký văn bản gửi Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông về dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện Đề án 06 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày 04/5/2024, Cục 2 VKSND tối cao đã chủ trì họp Tổ giúp việc Tổ công tác và hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện nội dung Báo cáo.

Về kết nối kỹ thuật giữa Trung tâm dữ liệu ngành Kiểm sát nhân dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, Báo cáo nêu rõ, ngày 17/4/2023, Cục 2 VKSND tối cao mời đại diện lãnh đạo Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi về việc điều chỉnh hệ thống thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân với Đề án 06, các biện pháp kỹ thuật đảm bảo kết nối với Đề án 06 và kinh nghiệm triển khai tại các Bộ, ngành đã thực hiện kết nối với Đề án 06.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của ngành Kiểm sát nhân dân chủ trì phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên đến việc triển khai Đề án 06 của ngành Kiểm sát nhân dân như: Việc xây dựng Đề án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngành KSND bảo đảm kết nối theo Đề án 06; kinh phí thực hiện Đề án; việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc; thời hạn thực hiện Đề án trong Ngành;...

Nhất trí chủ trương với một số kiến nghị, đề xuất đã nêu, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến - Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu sau cuộc họp, Cục 2 VKSND tối cao khẩn trương phối hợp với một số đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện nội dung các báo cáo để trình lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Trịnh Quyết