Hải Dương: VKSND TP. Chí Linh trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự

Ngày đăng : 09:14, 28/04/2024

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, đồng chí Nguyễn Đình Doanh, Phó Viện trưởng VKSND TP. Chí Linh (Hải Dương) làm Trưởng đoàn công tác tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố; tham dự Đoàn công tác có đại diện UBMT Tổ quốc thành phố.

VKSND thành phố Chí Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố Chí Linh trong thời gian từ ngày 02/4/2024 đến 18/4/2024.

Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động THADS của Chi cục THADS thành phố Chí Linh (thời điểm từ 01/10/2023 đến 31/3/2024), Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động THADS, hành chính; việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về THADS; làm việc với các Chấp hành viên, cán bộ nghiệp vụ;…

Quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện thi hành tính đến thời điểm kiểm sát, Chi cục THADS thành phố Chí Linh đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn có một số thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định Luật Thi hành án dân sự.

Đồng chí Nguyễn Đình Doanh, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Chí Linh công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Sau khi lắng nghe Kết luận của Đoàn kiểm sát trực tiếp, bà Ngô Thị Len, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Chí Linh đã tiếp thu những thiếu sót, vi phạm mà Kết luận đã chỉ ra; đơn vị sẽ tổ chức họp yêu cầu các Chấp hành viên, cán bộ nghiệp vụ rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót theo nội dung Kết luận của Đoàn để việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm chỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân.

Anh Đức (VKSND thành phố Chí Linh)