VKSND tối cao: Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024

Ngày đăng : 19:00, 25/04/2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 25/4/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có các đồng chí trong Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư; thủ trưởng, chủ tài khoản, chủ đầu tư, kế toán trưởng các đơn vị: Văn phòng VKSND tối cao; VKSND cấp cao tại Hà Nội; Cơ quan Điều tra; VKSND thành phố Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Báo Bảo vệ pháp luật; Tạp chí Kiểm sát; tập thể Lãnh đạo và công chức Cục Kế hoạch - Tài chính. Cùng tham dự có Báo cáo viên thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đồng chí Đỗ Ngọc Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định; đồng chí Ngô Chí Linh, Phó Trưởng phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại trụ sở VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đối với thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản, chủ đầu tư, chánh văn phòng, kế toán trưởng của các đơn vị tại các điểm cầu Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; các VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và 63 VKSND tỉnh, thành phố.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Ngành tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án đã chủ động và quyết liệt trong triển khai các chỉ đạo của VKSND tối cao về thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công. Các đơn vị có dự án đầu tư đã thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân đầu tư công; chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của địa phương, các đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai các thủ tục về đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất VKSND tối cao kịp thời giải quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao báo cáo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 31/01/2024, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của toàn Ngành đạt 86,3%, cao hơn so với tỷ lệ giải ngân năm 2022 (73,8%) và năm 2021 (69,4%). Kết quả cho thấy, tuy tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân toàn quốc (95,6%) nhưng vẫn thuộc nhóm có tỷ lệ giải ngân cao trong các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Về tình hình thực hiện và giải pháp đã thực hiện để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, báo cáo nêu rõ, VKSND tối cao và các đơn vị có dự án đầu tư đã quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, tại VKSND tối cao, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao vốn và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã hoàn thành phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn năm 2024. Cùng với đó, ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án, Thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2024, trong đó xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công...

Hình ảnh các điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đối với các đơn vị có dự án đầu tư trong Ngành, qua báo cáo cho thấy, Tổ công tác thúc đẩy giải ngân của đơn vị triển khai đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023; 100% Chủ đầu tư của 45 dự án (40 đơn vị) rà soát, lập kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án theo từng tháng, báo cáo việc thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định (đến nay 100% dự án đã báo cáo cam kết).

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Trong chương trình Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các đại biểu đã trình bày tham luận; tập huấn, hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; hướng dẫn công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, các nội dung lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời giải đáp khó khăn, vướng mắc được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 của các đơn vị trong toàn Ngành; đồng thời cho rằng, Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, tham luận của Hội nghị và nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao kết luận, chỉ đạo Hội nghị.

Để công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trong ngành Kiểm sát nhân dân đạt kết quả cao, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trong tổ chức thực hiện; nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm trước và có các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện mục tiêu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2024; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, Tổ thúc đẩy giải ngân của Ngành tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án và thúc đẩy giải ngân đầu tư công tại các dự án đầu tư trong Ngành; rà soát, điều chỉnh vốn của các dự án dư vốn, dự án chưa giải ngân, dự án chậm tiến độ (nếu có) để tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao điều chỉnh bổ sung sang cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt; tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, đơn vị làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Trịnh Quyết