Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 08/2024

Ngày đăng : 15:57, 24/04/2024

(Kiemsat.vn) - Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 08/2024, phát hành ngày 20/4/2024 với các nội dung chính sau đây:

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 08/2024:

Bài viết: Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về Tội tham ô tài sản theo yêu cầu của Công ước quốc tế và tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc. Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Duy Giảng - TS. Đỗ Đức Hồng Hà.

Bài viết: Những phạm trù lý luận cơ bản của trách nhiệm hình sự với việc bảo vệ các quyền con người trong khoa học luật hình sự (Kỳ II và hết). Nhóm tác giả: TSKH. GS. Lê Văn Cảm - NCS. Huỳnh Trung Trực.

Bài viết: Kỹ năng tranh tụng của Công tố viên/Kiểm sát viên - Những vấn đề chung giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tác giả: ThS. Kono Ryuzo.

Bài viết: Vướng mắc trong đánh giá, xếp loại người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại cộng đồng. Nhóm tác giả: Phạm Công Tuấn - Nguyễn Đức Hà.

Bài viết: Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng. Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - ThS. Đào Thị Diệu Thương.

 

Nổi bật trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI là bài viết “Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về Tội tham ô tài sản theo yêu cầu của công ước quốc tế và tham khảo  kinh nghiệm của Trung Quốc” của tác giả Nguyễn Duy Giảng - Đỗ Đức Hồng Hà. Bài viết khái quát thực trạng quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 về Tội tham ô tài sản; chỉ ra những yêu cầu nội luật hóa Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc (UNCAC), kinh nghiệm của Trung Quốc và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Cùng với sự khác biệt trong cơ cấu bộ máy nhà nước cũng như trong hệ thống tư pháp, tố tụng hình sự, vai trò của Công tố viên/Kiểm sát viên giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng có nhiều điểm khác biệt, tuy nhiên, với những điểm chung trong vai trò của Công tố viên/Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa là một nội dung có thể trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước. Đó là nội dung chính trong bài viết “Kỹ năng tranh tụng của Công tố viên/Kiểm sát viên - Những vấn đề chung giữa Nhật Bản và Việt Nam” của tác giả Kono Ryuzo.

Thông qua bài viết “Về tâm lý của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự” trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT, tác giả Trần Thị Thanh cho rằng việc nghiên cứu, phân tích tâm lý của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giúp Kiểm sát viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, chủ động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Điều này cũng có ý nghĩa trong bồi dưỡng kiến thức về tâm lý, kỹ năng đối đáp, tranh luận của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

Giải quyết mối quan hệ về tài sản chung của vợ chồng tương đối phức tạp, do liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều thời kỳ, nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau. Bài viết “Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng”  của các tác giả Nguyễn Thị Thu Trang - Đào Thị Diệu Thương tổng hợp một số vi phạm khi giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng và những lưu ý trong kiểm sát việc giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng.

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát số 08/2024 còn có một số bài viết như: “Vướng mắc trong đánh giá, xếp loại người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại cộng đồng” của tác giả Phạm Công Tuấn - Nguyễn Đức Hà; “Vướng mắc trong hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản” của tác giả Trần Thị Thu Thủy; “Quy định của một số nước về nguồn của luật hình sự và kinh nghiệm cho Việt Nam” của tác giả Phan Thị Thu Lê…

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

 

 

Khánh Trâm