Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 07/2024

Ngày đăng : 09:20, 09/04/2024

(Kiemsat.vn) - Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 07/2024 phát hành ngày 05/4/2024, với các nội dung chính sau đây:

 

 

Trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, bài viết “Những phạm trù lý luận cơ bản của trách nhiệm hình sự với việc bảo vệ các quyền con người trong khoa học luật hình sự” của các tác giả Lê Văn Cảm, Huỳnh Trung Trực nêu lên những phạm trù lý luận cơ bản thuộc chế định lớn về trách nhiệm hình sự với tư cách là một chế định lớn, cơ bản và quan trọng nhất của luật hình sự trong việc bảo vệ các quyền con người, thông qua sự phân tích khoa học làm sáng tỏ vai trò của một loạt các phạm trù (khái niệm) cụ thể như: Khái niệm trách nhiệm hình sự dưới góc độ bảo vệ các quyền con người; Khái niệm hình thức thực hiện trách nhiệm hình sự và loại văn bản pháp lý thể hiện hình thức này; Khái niệm giai đoạn thực hiện trách nhiệm hình sự; Khái niệm cơ sở của trách nhiệm hình sự đối với cá nhân; Khái niệm điều kiện của trách nhiệm hình sự đối với cá nhân; Khái niệm năng lực trách nhiệm hình sự (đầy đủ và hạn chế); Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và người phải chịu trách nhiệm hình sự.

Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là vấn đề lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, Luật đất đai năm 2024 hướng tới đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tránh lãng phí, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ, ổn định, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy lẫn nhau giữa các cấp quy hoạch, phát triển nền kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đó là nội dung của bài viết “Một số điểm mới của Luật đất đai năm 2024 về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” của các tác giả Hoàng Tuấn Tú, Trần Hạnh Thảo, chuyên mục NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024.

Tranh chấp đất đai thường biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau như tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về ranh giới đất, tranh chấp lối đi chung, tranh chấp di sản thừa kế là nhà đất, tranh chấp quyền sử dụng đất trong các vụ án hôn nhân gia đình... Tính chất phức tạp của tranh chấp đất đai không chỉ dừng lại ở khía cạnh mâu thuẫn về lợi ích kinh tế, dân sự, mà trong nhiều trường hợp có thể là nguyên nhân dẫn đến các vụ án hình sự, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Từ thực tiễn công tác, các tác giả Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phạm Thị Bằng Giang trao đổi một số “kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai”, trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT.

Áp dụng các nguồn luật một cách đồng thời và linh hoạt tùy vào từng vụ việc dân sự được giải quyết, thay vì áp dụng các nguồn luật theo thứ bậc như hiện nay; hoàn thiện cấu trúc của một án lệ, mở rộng nội dung phân tích, luận giải phần nội dung án lệ… Đó là một số đề xuất được các tác giả Xa Kiều Oanh, Nguyễn Phạm Thanh Hoa đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự tại Việt Nam, trong bài viết “Áp dụng án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự tại Anh và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam” tại chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 07/2024 còn có một số bài viết như: “Một số vấn đề cần lưu ý trong xử lý hình sự tội phạm đánh bạc” của tác giả Nguyễn Thị Nga; “Nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự” của tác giả Nguyễn Văn Sáng; “Một số nội dung cần lưu ý khi kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc của Tòa án” của tác giả Đào Thị Ngọc Thuận; “Xử lý vật chứng là tài sản thế chấp tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng trong vụ án hình sự” của tác giả Trần Văn Hùng.

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 07/2024:

Bài viết: Những phạm trù lý luận cơ bản của trách nhiệm hình sự với việc bảo vệ các quyền con người trong khoa học luật hình sự. Nhóm tác giả: TSKH.GS. Lê Văn Cảm và NCS. Huỳnh Trung Trực.

Bài viết: Một số vấn đề cần lưu ý trong xử lý hình sự tội phạm đánh bạc. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Nga.

Bài viết: Kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Loan và Phạm Thị Bằng Giang.

Bài viết: Một số nội dung cần lưu ý khi kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc của Tòa án. Tác giả: ThS. Đào Thị Ngọc Thuận.

Bài viết: Áp dụng án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự tại Anh và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. Nhóm tác giả: ThS. Xa Kiều Oanh và Nguyễn Phạm Thanh Hoa.

 

Cẩm Thi