VKSND TP Đà Nẵng: Triển khai ghi âm, ghi hình có âm thanh trong giai đoạn truy tố

Ngày đăng : 09:27, 02/04/2024

(Kiemsat.vn) - Từ tháng 02/2024, VKSND thành phố Đà Nẵng áp dụng việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong giai đoạn truy tố. Việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh là một trong những bước quan trọng đối với việc củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết án hình sự.

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1) thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng cho biết, khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự đã thực hiện việc lấy lời khai có thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh trong giai đoạn truy tố bắt đầu từ tháng 2/2024. Xác định việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh là một trong những bước quan trọng đối với việc củng cố tài liệu, chứng cứ trước khi ban hành cáo trạng, đồng thời phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết án hình sự. Trong thời gian tới, Phòng 1 tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu công tác nghiệp vụ theo đúng chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng.

Được biết, việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong giai đoạn truy tố được thực hiện theo quy định của BLTTHS và Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 1/2/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; kinh phí  đầu tư trang thiết bị từ nguồn hỗ trợ của UBND thành phố  Đà Nẵng và được phê duyệt vào 18/12/2021; bàn giao, nghiệm thu trang thiết bị ghi âm, ghi hình cho Viện kiểm sát các quận, huyện vào ngày 29/12/2023; hướng dẫn vận hành vào 02/01/2024 và bắt đầu tiến hành ghi âm, ghi hình có âm thanh từ ngày 28/02/2024. 

Thy Anh