VKSND tối cao tuyển dụng công chức năm 2024

Ngày đăng : 14:02, 18/03/2024

(Kiemsat.vn) - Với mục đích tuyển dụng công chức chất lượng cao vào làm việc tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao nhằm bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, VKSND tối cao ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2024.

Tuyển dụng công chức phải đảm bảo những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sức khỏe, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng cao theo vị trí việc làm. Việc tuyển dụng phải công khai, minh bạch, khách quan, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân về tuyển dụng công chức.

Về nguyên tắc, Kế hoạch số 44/KH-VKSTC nêu rõ: Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên; có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp tính cả điểm ưu tiên (nếu có) trong phạm vi chỉ tiêu đã được VKSND tối cao phê duyệt.

Số lượng, vị trí cần tuyển

Tuyển dụng 4 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát.

Tiêu chuẩn chung

Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam; tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên, đối với nam không quá 35 tuổi, đối với nữ không quá 30 tuổi làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát.

Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; đã được các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân sơ tuyển.

Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ

Có trình độ Thạc sĩ luật trở lên, tốt nghiệp sau đại học loại xuất sắc, giỏi tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên.

Trường hợp đối tượng khác do Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Ảnh minh hoạ.

Nội dung và hình thức thi tuyển công chức

Thi tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể: Đối với vị trí tuyển dụng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát: Thi kiến thức liên quan đến chuyên ngành Luật.

Hình thức thi: Thi viết. Thang điểm: 100 điểm. Thời gian thi: 180 phút.

Thời gian thi dự kiến: Tháng 5/2024 (Căn cứ tình hình thực tế, thời gian thi có thể thay đổi. Việc quyết định thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thì ít nhất 10 ngày).

Địa điểm: Thi tập trung tại trụ sở VKSND tối cao, số 9 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xem chi tiết Kế hoạch số định số 44/KH-VKSTC tại đây

Việt Anh