Tạp chí Kiểm sát tổ chức gặp mặt Cộng tác viên chủ chốt và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát

Ngày đăng : 21:45, 21/01/2024

(Kiemsat.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt Cộng tác viên chủ chốt và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát chiều ngày 19/01/2024, TS. Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng cho rằng, việc thành lập Hội đồng Biên tập với sự tham gia của các nhà khoa học uy tín trong và ngoài ngành Kiểm sát sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, uy tín và vị thế của Tạp chí Kiểm sát trong thời gian tới.

Tham dự gặp mặt Cộng tác viên chủ chốt và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; các thành viên của Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát; các chuyên gia, nhà khoa học ngành Luật là Cộng tác viên chủ chốt của Tạp chí Kiểm sát và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Kiểm sát.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt Cộng tác viên chủ chốt và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, PGS. TS. Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát cho biết, kể từ khi được thành lập đến nay, Tạp chí Kiểm sát đã trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VKSND tối cao đối với công tác tuyên truyền, sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Tạp chí Kiểm sát, thì một trong những thành công, tạo nên uy tín của Tạp chí Kiểm sát trong các cơ quan báo chí chuyên ngành Luật Việt Nam, đó là việc quy tụ được một đội ngũ Cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực pháp luật thường xuyên viết bài cho Tạp chí Kiểm sát - đây là thành quả mà nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát đã dày công xây dựng, vun đắp bằng chính sự nâng niu, trân quý những giá trị tri thức mà đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực pháp luật đã nghiên cứu, đúc rút được qua nhiều năm công tác. Để tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp và thực hiện tốt hơn nữa sự chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao đối với Tạp chí Kiểm sát trong thời gian tới, bên cạnh những đổi mới về mặt hình thức thì việc thành lập Hội đồng Biên tập sẽ góp phần định hướng nội dung, nâng cao chất lượng, tính khoa học và thực tiễn của Tạp chí Kiểm sát.

PGS. TS. Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu khai mạc buổi gặp mặt Cộng tác viên chủ chốt và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát.

Ngày 28/12/2023, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-T4 về việc thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát do đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Chủ tịch Hội đồng cùng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế thuộc chuyên ngành Luật. Đây là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Tạp chí Kiểm sát, thể hiện sự quyết tâm của Tạp chí Kiểm sát trong việc xây dựng Tạp chí Kiểm sát trở thành một địa chỉ uy tín, không chỉ cho ngành Kiểm sát nhân dân mà còn cho toàn xã hội.

TS. Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát.

Tại buổi gặp mặt Cộng tác viên chủ chốt và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đã có 10 ý kiến phát biểu trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học là thành viên Hội đồng Biên tập và đại biểu đến từ một số đơn vị thuộc VKSND tối cao. Các ý kiến phát biểu đã tập trung trao đổi, gợi mở, kế hoạch, hoạt động nghiên cứu và sinh hoạt khoa học theo tôn chỉ, mục đích; bảo đảm nội dung của Tạp chí Kiểm sát mang tính khoa học, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát với sự tham gia của các nhà khoa học uy tín trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, TS. Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát cho biết, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Tạp chí Kiểm sát luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, sự ủng hộ của các đơn vị trong toàn ngành và thường xuyên được sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ Cộng tác viên hùng hậu cả trong lẫn ngoài ngành Kiểm sát nhân dân. Việc thành lập, ra mắt Hội đồng Biên tập với sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân với nhiều năm kinh nghiệm, nhiều đóng góp to lớn cho khoa học pháp lý nước nhà, sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, uy tín và vị thế của Tạp chí Kiểm sát trong thời gian tới.

Định hướng nội dung trọng tâm trong thời gian tới, TS. Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đề nghị Hội đồng Biên tập phát huy trí tuệ, dành thời gian quan tâm, xác định các chủ đề nội dung cần nghiên cứu, trao đổi, để Tạp chí Kiểm sát thực sự trở thành diễn đàn công bố những vấn đề mới của khoa học pháp lý, những vấn đề gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Cùng với đó, xây dựng lộ trình phát triển và hướng tới việc đưa Tạp chí Kiểm sát tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn mà Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước yêu cầu trong thời gian tới.

Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Tạp chí Kiểm sát cần ưu tiên nghiên cứu 04 nội dung trọng tâm phục vụ thiết thực việc triển khai, thực hiện kết quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân, gồm: (1) Hoàn thiện quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công, nhưng không có người đứng ra khởi kiện; (2) Cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra Tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước; (3) Cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng; (4) Rà soát, đánh giá những bất cập trong quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự...

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt Cộng tác viên chủ chốt và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát chụp ảnh lưu niệm.

Danh sách thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát gồm có:

1. TS. Nguyễn Quang Dũng, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, Kiểm sát viên cao cấp, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao, Ủy viên;

4. TS. Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao, Ủy viên;

5. TS. Lê Minh Long, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tối cao, Ủy viên;

6. TS. Nguyễn Văn Khoát, Kiểm sát viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Ủy viên;

7. TS. Nguyễn Quốc Hân, Kiểm sát viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

8. PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Ủy viên;

9. GS. TSKH. Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Luật học, Ủy viên;

10. GS. TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện khoa học xã hội, Ủy viên;

11. GS. TSKH. Lê Văn Cảm, nguyên Trưởng khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên;

12. GS. TS. Vũ Công Giao, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hành chính và Luật Hiến pháp Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên;

13. PGS. TS. Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Ủy viên;

14. PGS. TS. Phạm Minh Tuyên, Thẩm phán cao cấp, Giám đốc Học viện Tòa án, Ủy viên;

15. PGS. TS. Trịnh Tiến Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên;

16. PGS. TS. Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên;

17. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

18. PGS. TS. Cao Thị Oanh, Trưởng khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật Hà Nội, Ủy viên;

19. PGS. TS. Đinh Thị Mai, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên;

20. Ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án Jica tại Việt Nam, Ủy viên;

21. Ths. Nguyễn Thị Thu Hải, Trưởng phòng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, VKSND tối cao, Ủy viên thư ký.

Trịnh Quyết