Văn phòng VKSND tối cao tổ chức triển khai công tác năm 2024

Ngày đăng : 16:08, 10/01/2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 09/01/2024 vừa qua, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến điểm cầu Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Văn phòng VKSND tối cao kịp thời quán triệt, triển khai Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được đổi mới với nhiều biện pháp hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để các đơn vị thuộc Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong công tác tham mưu tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao đã chủ động bám sát vào kế hoạch công tác của Ngành và yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao để tham mưu hiệu quả, chất lượng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện như: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao tại các kỳ họp Quốc hội khoá XV; trả lời chất vấn thuộc trách nhiệm của Viện trưởng VKSND tối cao tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tài liệu phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Ban cán sự đảng VKSND tối cao; tài liệu Hội nghị triển khai công tác năm 2023; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023... Công tác quản lý án hình sự tại VKSND tối cao, công tác thư ký, giúp việc Lãnh đạo VKSND tối cao được quan tâm, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tối cao. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo nghiệp vụ giám định cho công chức làm công tác giám định kỹ thuật hình sự và phân công giúp việc cho Giám định viên; tham mưu việc ban hành văn bản gửi Viện khoa học hình sự và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ công an về công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám định kỹ thuật hình sự của VKSND tối cao; tiếp nhận, trả lời các quyết định trưng cầu giám định của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

Công tác hành chính, lưu trữ, cơ yếu, thông tin tuyên truyền từng bước nâng cao chất lượng, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của cơ quan VKSND tối cao và toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước được bảo đảm theo quy định của pháp luật; trong năm đã chuẩn bị tốt tài liệu, tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa VKSND tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ trong công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn 2024 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

Năm 2024, bám sát và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, Văn phòng VKSND tối cao xác định tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội trong ngành Kiểm sát nhân dân; xây dựng chất lượng các tài liệu, báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội; hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tham mưu, tổng hợp. Tham mưu thực hiện hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Ngành. Theo dõi, quản lý chặt chẽ các vụ án, vụ việc hình sự do các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thụ lý, giải quyết để tham mưu với Lãnh đạo VKSND tối cao trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác này đạt hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; nghiên cứu, thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai máy mã cho các đơn vị không có cán bộ làm công tác cơ yếu, đảm bảo khép kín mạng liên lạc "Mật" trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Văn phòng VKSND tối cao đạt được trong năm 2023; nhất là việc chủ trì và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13, qua đó góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của Ngành.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu Văn phòng VKSND tối cao quán triệt thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong các lĩnh vực công tác của Văn phòng; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; nghiên cứu, thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phân công giao việc và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện...

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, năm 2024, tập thể Văn phòng VKSND tối cao sẽ phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trao danh hiệu thi đua cho các các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Trịnh Quyết