VKSND cấp cao tại Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu về tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm đạt và vượt yêu cầu

Ngày đăng : 14:47, 29/12/2023

(Kiemsat.vn) - Năm 2023, mặc dù khối lượng công việc phải giải quyết tăng nhiều so với năm 2022, trong khi số lượng cán bộ còn thiếu so với biên chế được giao, nhưng với tinh thần đoàn kết nội bộ, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành đề ra.

Chiều ngày 28/12/2023, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, VKSND cấp cao tại Hà Nội (VC1) đã làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có vụ án nào Tòa án tuyên không có tội hoặc bị TAND tối cao hủy án do bỏ lọt tội phạm. VC1 đã tập trung giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; những vụ án trọng điểm, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; phối hợp với TAND cấp cao tại Hà Nội trong việc xét xử, hạn chế việc hoãn xét xử không có căn cứ; cùng với đó, phối hợp tổ chức 90 phiên tòa rút kinh nghiệm, 535 phiên tòa xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.

Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm các loại án của VC1 được Tòa án chấp nhận, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt yêu cầu của Ngành, Quốc hội giao; các chỉ tiêu kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm đều vượt so với chỉ tiêu của Ngành và VC1 đề ra. Cụ thể: Năm 2023, VC1 đã ban hành 20 kháng nghị phúc thẩm, 75 kháng nghị giám đốc thẩm, 12 kháng nghị tái thẩm, 179 kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm, 111 thông báo rút kinh nghiệm, 64 báo cáo VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm. Tỉ lệ kiến nghị được các cơ quan chấp nhận, tiếp thu đạt 98%, vượt 8% so với chỉ tiêu của Ngành và 18% so với chỉ tiêu của Quốc hội.

Đặc biệt, để triển khai thực hiện kế hoạch công tác, VC1 đã làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, đề nghị, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới. Qua kiểm tra đối với 39 đơn vị Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện đã kịp thời ban hành kết luận, ban hành 12 kiến nghị đối với Chánh án TAND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, VC1 đã tổng hợp được nhiều khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát cấp tỉnh trong khu vực để giải đáp, tháo gỡ, hướng dẫn Viện kiểm sát địa phương vận dụng, tham khảo; đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc còn có nhiều quan điểm, nhận thức pháp luật khác nhau, để báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, chỉ đạo.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức đón tiếp và tọa đàm với Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực tố tụng hành chính; tổ chức Toạ đàm với Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc sang nghiên cứu về quản lý nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp tại Việt Nam.

Để thực hiện tốt khâu đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023, VC1 đã tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc về ứng dụng công nghệ thông tin; thiết lập hệ thống mạng nội bộ; thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy và tổ chức cuộc thi thực hiện việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên; khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý án, quản lý đơn của VKSND cấp cao và các phần mềm tổ chức cán bộ, kế toán... Qua đó đã nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý án, quản lý đơn và phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VC1.

Với sự đổi mới, quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năm 2023, VC1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý của Nhà nước và của Ngành. Đơn vị đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể đơn vị VC1.

Năm 2024, VC1 tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân trong thực thi công vụ. Nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát vụ án, vụ việc, đặc biệt là chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và kiến nghị trên các lĩnh vực; đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành.

Bên cạnh đó, VC1 tiếp tục tăng cường tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm thông qua các vụ án hủy, sửa theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Tích cực tổng hợp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp dưới để giải đáp, tháo gỡ kịp thời trong phạm vi thẩm quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ hiệu quả, thiết thực cho công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật trên các mặt công tác mà VC1 đạt được trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cơ bản nhất trí với báo cáo công tác và phương hương hướng nhiệm vụ công tác kiểm sát của VC1 năm 2024. Đồng chí lưu ý, tập thể VC1 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị về công tác nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, đặc biệt là các vụ án phức tạp, có dấu hiệu oan, sai, các vụ án thuộc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, án dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát hiện vi phạm trong các bản án, quyết định để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc Viện kiểm sát cấp dưới gửi bản án sơ thẩm, phúc thẩm để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị theo vụ, việc; tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, ban hành kiến nghị tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm đối với những vi phạm của cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới, kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đối với Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện về công tác kiểm sát bản án của TAND cùng cấp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tăng cường kiểm tra trực tiếp.

Ngoài ra cần chú trọng đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý án, quản lý đơn, quản lý văn bản để phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trao quyết định cho các đồng chí được điều động và bổ nhiệm đến công tác tại đơn vị.

Trịnh Quyết