VKSQS Trung ương: Phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”

Ngày đăng : 15:31, 08/12/2023

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 07/12/2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan VKSQS Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKSQS Trung ương chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKSQS Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKSQS Trung ương thay mặt Đảng ủy VKSQS Trung ương quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng Viện trưởng VKSQS Trung ương báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Nghị quyết, báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 của VKSQS Trung ương nêu rõ: Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng VKSND tối cao mà trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; sự hướng dẫn, phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan Viện kiểm sát quân sự Trung ương đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” do VKSND tối cao tổ chức.

Với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, cơ quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. VKSQS Trung ương được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu thi đua “Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị” và “Đơn vị văn hóa”; có 02 đơn vị cấp phòng được tặng danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”, 03 đơn vị cấp phòng được tặng danh hiệu thi đua “Đơn vị tiên tiến”, 6 cá nhân được tặng danh hiệu thi đua“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 10 cá nhân được tặng danh hiệu thi đua“Chiến sĩ tiên tiến”... Qua đó đã kịp thời khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan VKSQS Trung ương vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng trong năm vừa qua, Đảng ủy, Lãnh đạo VKSQS Trung ương và Hội đồng thi đua khen thưởng xác định trong năm 2024 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Cơ quan VKSQS Trung ương.

Tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”; tập trung thực hiện tốt 5 nội dung, chỉ tiêu đó là: (1) Thi đua xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (2) Thi đua thực hiện tốt “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; (3) Tổ chức hoạt động thi đua trọng điểm; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức phát động; (4) Phát động và tổ chức tốt các hoạt động trọng điểm: Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Đợt thi đua đặc biệt, chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; (5) Thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng quy trình thủ tục; chú trọng khen thưởng, biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, huấn luyện; tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, khen thưởng cống hiến, khen thưởng niên hạn, không để tồn đọng hồ sơ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương yêu cầu sau Hội nghị tổng kết, chỉ huy các Phòng, Văn phòng và mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong năm vừa qua; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 phải tốt hơn năm 2023, đặc biệt phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKSQS Trung ương trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Dương Tuấn - Văn Học