Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng : 08:36, 15/11/2023

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/11/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2023. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao; tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức thuộc Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo viện, công chức làm công tác tổ chức thuộc VKSND cấp tỉnh; lãnh đạo Viện và Kiểm sát viên VKSND cấp huyện.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao tới các điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2023 với mực đích quán triệt, thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước và của VKSND tối cao về công tác tổ chức cán bộ trong toàn Ngành; trong đó, tập trung vào một số nội dung mới của các văn bản quy định về công tác tổ chức cán bộ được ban hành năm 2023. Hội nghị cũng nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định trong công tác tổ chức cán bộ thời gian qua; trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, VKSND các cấp, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện; khắc phục những hạn chế, tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ.

Thời gian qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã quan tâm chỉ đạo, xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, nhất là việc lựa chọn đúng và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp kiểm sát sẽ quyết định chất lượng công tác của Ngành; đồng thời, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, quy định về công tác đánh giá cán bộ để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Ngành. Việc triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và cách làm; lấy tiêu chí chất lượng, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm trong công tác làm thước đo để đánh giá; không đánh giá chung chung; phải trên cơ sở kết quả “sản phẩm cụ thể”, nhất là trong 03 năm công tác gần nhất; đánh giá trong tổng mặt bằng chung cùng cấp nhằm phản ánh đúng năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp; việc nhận xét đánh giá được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, dân chủ, khách quan và công khai; phương pháp đánh giá được đổi mới, đề cao được trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tinh thần cầu thị, tự phê bình và phê bình ở VKSND các địa phương, đơn vị ở trong Ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong công tác cán bộ, ngoài thực hiện theo đúng quy trình, quy định, thủ tục, đúng pháp luật thì lãnh đạo các cấp Kiểm sát phải biết chọn đúng người phù hợp với công việc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần đổi mới, làm tốt công tác đánh giá cán bộ. Trong đó, việc đánh giá cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, chức vụ cán bộ; đồng thời, phải mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong đánh giá cán bộ; kết hợp giữa đánh giá cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi, bố trí sử dụng cán bộ; lấy tiêu chí chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá. Các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp cần gắn công tác tổ chức cán bộ với việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, cần tiếp tục có những đánh giá thực chất và dành sự quan tâm sát sao, chú trọng hơn nữa; tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ; xác định những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, địa bàn có số lượng công việc lớn để bố trí cán bộ; chuyển đổi nhiều vị trí công tác tạo môi trường, điều kiện rèn luyện, thử thách nhằm đào tạo toàn diện cán bộ...

Các điểm cầu tham dự Hội nghị.

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành tham luận về công tác tổ chức cán bộ của Viện kiểm sát các cấp.

Trịnh Quyết