Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Czech

Ngày đăng : 15:21, 04/10/2023

(Kiemsat.vn) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1109/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Czech theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 394/TTr-CP ngày 22/8/2023.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việt Nam và Czech thiết lập quan hệ ngoại giao được hơn 70 năm. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Czech được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Czech.

Trước đó, Việt Nam và Tiệp Khắc đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự năm 1982 (hiện Czech kế thừa), là khung pháp lý để hai bên phối hợp giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự trong thời gian qua. Do vậy, để đáp ứng các yêu cầu mới của thực tiễn, việc phê chuẩn Hiệp định riêng về tương trợ tư pháp hình sự thay thế các quy định về tương trợ tư pháp hình sự trong Hiệp định năm 1982 là cần thiết, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về tương trợ tư pháp giữa hai nước.

Việc phê chuẩn Hiệp định phù hợp với đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Đảng và Nhà nước ta với tư cách là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, là sự cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, ngày 21/4/2023, tại Văn phòng Chính phủ, trước sự chứng kiến của đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ông Petr Fiala, Thủ tướng nước Cộng hoà Czech, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và ông Hynek Kmoníček, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Czech tại Việt Nam đã nhân danh hai nhà nước ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

Hiệp định gồm Lời nói đầu và 30 điều, quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước.

Hiệp định sẽ là khung pháp lý trực tiếp áp dụng trong quá trình lập, gửi và thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Czech, từ đó góp phần giải quyết có hiệu quả, đúng quy định pháp luật các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài của hai nước; đồng thời góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện khung pháp lý trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; là cơ sở pháp lý trực tiếp để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hợp tác trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước.

Trịnh Quyết