Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 18/2023

Ngày đăng : 08:23, 03/10/2023

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 18/2023 phát hành ngày 20/9/2023 có các nội dung chính sau đây:

 

Trên chuyên mục NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI, bài viết “Giữ vững và tăng cường nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của tác giả Nguyễn Trung Thành khẳng định: Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, có tính thời sự cấp bách trong điều kiện đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng; củng cố và phát huy hiệu quả cơ chế vận hành quyền lực “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; là vũ khí lý luận sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Để công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm đòi hỏi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát phải đồng bộ, đặc biệt là quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu của Công an cấp xã. Tác giả Trần Văn Trung tại chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT đã đề xuất “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm của công an cấp xã”.

Theo tác giả Phạm Việt Nghĩa, trong bài viết “Về năng lực trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác” trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, thì quy định về trách nhiệm hình sự tại Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015 khi “người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác” chưa thể hiện được các trường hợp ngoại lệ và còn có nhiều cách hiểu khác nhau. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Điều luật này để thống nhất trong nhận thức và áp dụng. 

Chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC có bài viết: “Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”. Dựa trên các học thuyết về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và quy định của các nước Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, tác giả Hoàng Chí Kiên kiến nghị hoàn thiện Bộ luật Hình sự năm 2015 theo hướng: Mở rộng đối tượng pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; đa dạng hóa nguồn luật quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân; không áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn… 

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 18/2023 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Vướng mắc trong quy định về quyền hạn của Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình sự” của tác giả Phạm Thị Phương Dung; “Một số khó khăn trong xử lý Tội đánh bạc” của tác giả Huỳnh Hồng Việt, Ngô Văn Lượng; “Hoàn thiện quy định về áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự” của tác giả Nguyễn Tấn Hoàng Hải, Nguyễn Phương Ân; “Một số vấn đề về thủ tục tạm ngừng phiên tòa dân sự” của tác giả Phạm Thị Thúy; “Một số vấn đề về công chứng hợp đồng ủy quyền” của tác giả Nguyễn Thành Minh Chánh, Nguyễn Thị Thùy Trang; “Tiếp tục trao đổi về việc áp dụng tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” của tác giả Lại Sơn Tùng...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 18/2023:

Bài viết: Giữ vững và tăng cường nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Trung Thành.

Bài viết: Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã. Tác giả: ThS. Trần Văn Trung.

Bài viết: Vướng mắc trong quy định về quyền hạn của Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Tác giả: Phạm Thị Phương Dung.

Bài viết: Một số khó khăn trong xử lý Tội đánh bạc. Nhóm tác giả: Huỳnh Hồng Việt - Ngô Văn Lượng.

Bài viết: Về năng lực trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác. Tác giả: ThS. Phạm Việt Nghĩa.

Bài viết: Hoàn thiện quy định về áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự. Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Hoàng Hải - ThS. Nguyễn Phương Ân.

 

 

 

Cẩm Thi