Quy định mới về phối hợp gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Ngày đăng : 11:23, 19/05/2023

(Kiemsat.vn) - Ngày 12/5/2023, Bộ Công an, VKSND tối cao và TAND tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Thông tư liên tịch gồm 5 Chương, 19 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao quy định về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Thông tư quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh về nhân thân, lý lịch, đặc điểm nhân dạng, kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến người phạm tội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thủ tục, thời hạn thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. Phạm vi áp dụng là đối với các Cơ quan điều tra của CAND; Trại giam, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an; Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; Cơ quan điều tra VKSND tối cao; VKSND và TAND các cấp; Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Ảnh minh họa.

Việc phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc: Thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội phải được thông báo hoặc gửi đầy đủ, kịp thời, chính xác về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND để quản lý, khai thác, sử dụng. Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; pháp luật về lưu trữ. Thông tin, tài liệu do Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND cung cấp phải được quản lý, sử dụng phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và các mục đích khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư liên tịch này.

Theo quy định, thông tin, tài liệu Cơ quan điều tra của CAND, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND gồm: Quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can; Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quyết định đình chỉ điều tra bị can; Quyết định truy nã; quyết định đình nã. Thông tin, tài liệu Trại giam, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND gồm: Quyết định truy nã; Quyết định đình nã.

Thông tin, tài liệu VKSND thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp của CAND gồm: Quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can do VKSND ban hành; Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can do VKSND ban hành; Đối với những vụ án do bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư khởi tố, điều tra và kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND có thẩm quyền đề nghị truy tố theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) thì VKSND thông báo hoặc gửi những thông tin, tài liệu theo quy định về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cùng cấp.

Thông tin, tài liệu TAND thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND gồm: Bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật; Bản án hình sự phúc thẩm; Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo do Tòa án ban hành; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm; Quyết định tổng hợp hình phạt; Quyết định đình chỉ thi hành án; Quyết định về việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Chủ tịch nước; Biên bản thi hành án tử hình.

Thông tin, tài liệu Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng; Trại giam, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh gồm: Danh bản, chỉ bản, ảnh người phạm tội; Trích lục tiền án, tiền sự; Thông báo kết quả xác minh nhân thân, lý lịch đối tượng; Những thông tin, tài liệu đã được cơ quan tiến hành tố tụng; Trại giam, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cung cấp cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của CAND nêu tại các điều 4, 5, 6 và 7 của Thông tư liên tịch này.

Thùy Linh