Infographic: Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

Ngày đăng : 10:42, 17/05/2023

(Kiemsat.vn) - Điều 9, Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị quy định quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị được thực hiện theo 3 bước như sau:

Hà Vy