Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

Ngày đăng : 16:03, 24/04/2023

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo lấy ý kiến về việc tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, trình tự xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú".

Để có căn cứ trước khi trình Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú" năm 2023 ngành Kiểm sát nhân dân, Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023, để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Các ý kiến phản hồi gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng), địa chỉ: Số 09, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc qua địa chỉ Email: vp_v16@vks.gov.vn trước 15h00 ngày 04/5/2023.

Danh sách được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023 tại file đính kèm.

Trịnh Quyết