VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Kỹ năng viết kháng nghị bản án dân sự, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”

Ngày đăng : 16:36, 21/04/2023

(Kiemsat.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng bản kháng nghị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong lĩnh vực dân sự, hành chính, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc thi “Kỹ năng viết kháng nghị bản án dân sự, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân” theo hình thức trực tuyến.

Đại biểu tham dự khai mạc cuộc thi “Kỹ năng viết kháng nghị bản án dân sự, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân” tại điểm cầu VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 237 thí sinh là Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp các phòng 7, 9, 10 thuộc VKSND tỉnh Thanh Hóa và các thí sinh là Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên nghiệp vụ thuộc VKSND cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đó, các thí sinh làm bài thi viết trong thời gian 180 phút và gửi bài thi về hộp thư điện tử của Ban tổ chức với hai nội dung thi: Câu hỏi tình huống về việc kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và nghiên cứu, xây dựng dự thảo kháng nghị phúc thẩm dân sự trên cơ sở 01 bản án dân sự giả định do Tòa án nhân dân cấp huyện ban hành.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc thi “Kỹ năng viết kháng nghị bản án dân sự, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân” nhằm rèn luyện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên; nâng cao chất lượng bản kháng nghị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong lĩnh vực dân sự, hành chính của VKSND tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, cuộc thi là một trong các phương pháp giúp cho lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đánh giá chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, công chức, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp trong thời gian tới.

Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, kháng nghị phúc thẩm dân sự là một trong những quyền năng pháp lý của VKSND được quy định trong tố tụng dân sự, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần vào việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền, lợi ích của Nhà nước, của công dân được tôn trọng và bảo vệ. Do đó, việc rèn luyện kỹ năng viết kháng nghị của Kiểm sát viên là việc làm hết sức cần thiết góp phần xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Yến