VKSND thành phố Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng : 08:47, 02/04/2023

(Kiemsat.vn) - Trong khuôn khổ chương trình công tác phối hợp năm 2023, vừa qua, VKSND thành phố Lai Châu và Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng.

Báo cáo viên VKSND thành phố Lai Châu truyền pháp luật tại Nhà văn hóa bản Cắng Đắng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Hai đơn vị đã lựa chọn một số địa bàn thuộc xã San Thàng – thành phố Lai Châu để thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư. Tại Nhà văn hóa bản Cắng Đắng, xã San Thàng và Nhà văn hóa xã San Thàng, thành phố Lai Châu, các báo cáo viên pháp luật của hai cơ quan đã tiến hành tuyên truyền các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các loại tội phạm liên quan đến ma túy, công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, Luật An ninh mạng và các kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Các báo cáo viên đã sử dụng công nghệ thông tin để minh họa hình ảnh liên quan đến nội dung tuyên truyền, qua đó giúp cho người nghe dễ hiểu, nhớ và dễ liên hệ với thực tiễn; giúp công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư đạt hiệu quả cao.

Buổi tuyên truyền tại bản Cắng Đắng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Hoạt động tuyên truyền đã giúp người dân trên địa bàn xã San Thàng nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về các loại tội phạm liên quan đến ma túy, cách sử dụng mạng xã hội cũng như phòng chống các thủ đoạn, phương thức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra không gian mạng, qua đó góp phần tích cực đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phùng Mai Hoa