Bình Dương: VKSND tỉnh cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ trong thực thi pháp luật và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm

Ngày đăng : 15:56, 13/03/2023

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND tỉnh Bình Dương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chương trình phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư (khóa XII), thực hiệt tốt công tác truyền thông chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương và đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương ký kết Chương trình phối hợp.

Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Viện Kiểm sát nhân Tỉnh về công tác tư tưởng trong việc triển khai thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật mới về lĩnh vực tư pháp; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Theo Chương trình ký kết giữa VKSND tỉnh Bình Dương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện tốt một số nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp, các văn bản pháp luật mới có hiệu lực liên quan tới hoạt động điều tra, truy tốt, xét xử; Tuyên truyền kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát tỉnh Bình Dương; Tuyên truyền nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong hoạt động tư pháp.

Đặc biệt, đối với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, các đơn vị phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kiến nghị, xem xét giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án “nhạy cảm”, “phức tạp”, kéo dài thu hút sự quan tâm của dư luận. Xử lý thông tin trái chiều trên báo chí; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát Tỉnh.

Đồng thời, phối hợp tổ chức họp báo, hoặc có hình thức phù hợp để cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án có phạm tội đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận xã hội; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại địa phương; hoặc những vụ việc khác khi xét thấy cần thiết.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại chương trình ký kết.

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, các cơ quan cần phối hợp, chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình phối hợp. Hàng năm, phối hợp tổ chức rút kinh nghiệm, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương thức phối hợp giữa hai bên. Từ đó rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện, nhất là những vấn đề mới, phức tạp đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, điển hình trong thực hiện các nội dung đã ký kết.

Ngoài ra, Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” năm 2023 và những năm tiếp theo cũng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương ký kết với các đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Lê Cúc