Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 05/2023

Ngày đăng : 14:54, 08/03/2023

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 05/2023 phát hành ngày 05/3/2023 có các nội dung chính sau đây:

Tại số này, Tạp chí Kiểm sát giới thiệu tới độc giả chuyên mục mới – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Mở đầu là bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền – Ý nghĩa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”, tác giả Nguyễn Trung Thành, Đồng Khắc Tú đã khẳng định: Với tính chất của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, xuất phát từ thực tế của một nước thuộc địa nửa phong kiến, Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn con đường xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những quan điểm toàn diện, sâu sắc của Người chính là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá, đặt nền tảng tư tưởng, lý luận cho đường lối “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của Đảng ta hiện nay.

Kháng nghị, kiến nghị đối với vi phạm của các cơ quan tố tụng nói chung và Tòa án nói riêng là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Viện kiểm sát, được Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định, nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bài viết “Kỹ năng pháp hiện vi phạm trong giải quyết vụ án hình sự để kháng nghị, kiến nghị” của tác giả Lại Viết Quang, Trần Thị Khánh Trâm trong chuyên mục Công tác kiểm sát phân tích một số kỹ năng phát hiện vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng để Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị. 

Việc quy định thời hạn tố tụng hợp lý, khoa học vừa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, vừa đảm bảo đủ thời gian cần thiết để tiến hành các hoạt động tố tụng, nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của con người, của công dân. Bài viết “Hoàn thiện quy định về thời hạn trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của tác giả Hoàng Anh Tuyên trên chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi đã phân tích bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản về thời hạn trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cơ quan công tố ở nhiều quốc gia mặc dù có chức năng chính là truy tố tội phạm, nhưng cũng được ghi nhận vai trò khởi kiện vụ án dân sự vì lợi ích chung. Tại chuyên mục Thông tin khoa học, bài viết “Kinh nghiệm của Brazil và Trung Quốc về việc Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ lợi ích công về môi trường” của tác giả Lương Thị Hiền, Lê Thị Kim Oanh đã phân tích, so sánh kinh nghiệm của Brazil và Trung Quốc trong việc quy định và thực thi pháp luật liên quan đến quyền khởi kiện của Viện kiểm sát/Viện công tố trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ đó đối chiếu với pháp luật Việt Nam, nhằm đề xuất mô hình khởi kiện dân sự phù hợp với bối cảnh nước ta hiện nay.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 05/2023 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân” của tác giả Lê Ngọc Duy; “Giao dịch quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng – Vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện” của tác giả Thân Lâm Cẩm Tú; “Công ty chấm dứt hợp đồng lao động có đúng quy định của pháp luật” của tác giả Lê Thị Hồng Hạnh – Trần Hạnh Thảo...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Hạnh Thảo