Tấm gương cán bộ kiểm sát năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Thanh Hóa

Ngày đăng : 08:00, 04/11/2022

(Kiemsat.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Bùi Thanh Hưng – Kiểm tra viên VKSND huyện Thường Xuân đã sáng tạo xây dựng phần mềm sổ theo dõi điện tử trong công tác tạm giữ, tạm giam đã được ứng dụng trong ngành Kiểm sát hai cấp tỉnh Thanh Hóa đạt hiệu quả cao.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống trong ngành Kiểm sát nhân dân, Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát Thanh Hóa và được phân công về công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân đến nay, đồng chí Bùi Thanh Hưng đã phát huy truyền thống gia đình, yêu ngành yêu nghề, từ những ngày đầu công tác, đồng chí luôn chủ động học hỏi các anh chị đồng nghiệp đi trước để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, làm việc nhiệt tình, năng động, cầu tiến, học hỏi và nhạy bén với những yêu cầu mới của Ngành.  

Năm 2019, đồng chí Bùi Thanh Hưng - Kiểm tra viên, được Viện trưởng VKSND huyện Thường Xuân phân công giúp việc cho Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận các quyết định, vào sổ thụ lý, tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo nghiệp vụ định kỳ, báo cáo chuyên đề. Quá trình thực hiện nhiệm vụ nhận thấy có nhiều bất cập trong việc quản lý số liệu, thống kê và theo dõi thời hạn tạm giữ, tạm giam, đồng chí đã báo cáo cấp ủy, Lãnh đạo Viện. Được sự đồng ý, khuyến khích, góp ý và hỗ trợ của Lãnh đạo Viện; Nhờ tài năng công nghệ thông tin và trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, đồng chí đã sáng tạo xây dựng phần mềm sổ theo dõi điện tử trong công tác tạm giữ, tạm giam, đưa vào sử dụng tại đơn vị.

Sổ theo dõi điện tử tạm giữ, tạm giam được đưa vào sử dụng tại Viện kiểm sát cấp huyện.

Sổ theo dõi điện tử mà đồng chí Hưng sáng  nên có nhiều tính năng nổi bật như nhập thông tin mới, cập nhật, sửa chữa, xóa thông tin người bị tạm giữ, tạm giam, tự động chuyển đối tượng từ sổ tạm giữ sang sổ tạm giam, tra cứu nhanh thông tin người bị tạm giữ, tạm giam, tích hợp tính năng cảnh báo các trường hợp sắp hết thời hạn, tự động in các quyết định gia hạn tạm giữ, gia hạn tạm giam, quyết định phê chuẩn, Lệnh, quyết định theo đúng mẫu tố tụng, tự động tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo, tự động phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp, tự động chuyển danh sách đối tượng tạm giữ, tạm giam sang sổ (theo mẫu của VKS tối cao) để phục vụ in ấn.

Với nhiều tính năng nổi bật như vậy nên từ khi áp dụng sổ theo dõi điện tử tạm giữ, tạm giam do đồng chí Hưng xây dựng, lĩnh vực kiểm sát tạm giữ, tạm giam tại đơn vị đã tạo sự đồng bộ và thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên, công chức được phân công kiểm sát tạm giữ, tạm giam, việc theo dõi số lượng người bị tạm giữ, tạm giam và thời hạn giam, giữ đã rút ngắn đáng kể thời gian làm việc. Sổ được xây dựng khoa học có các chức năng tra cứu nhanh từng giai đoạn giam, giữ, cảnh báo tự động nên việc sai sót, nhầm lẫn không còn xảy ra, công tác thống kê, báo cáo số liệu kịp thời, chính xác. Lãnh đạo phụ trách có thể theo dõi sổ điện tử thông qua mạng nội bộ (Lan) của đơn vị được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, Lãnh đạo nắm bắt được số liệu theo dõi từng đối tượng, thời hạn giam, giữ, kịp thời chỉ đạo Kiểm sát viên thụ lý ban hành các lệnh, quyết định, thông báo theo quy định pháp luật. Ngoài ra, số theo dõi điện tử được xây dựng trên hệ thống biểu mẫu sổ sách theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nên việc in ấn được thực hiện dễ dàng ngay tại đơn vị, giảm tối đa chi phí in ấn, giảm không gian lưu trữ sổ sách thông qua việc lưu trữ trên các thiết bị điện tử và thời gian lưu trữ gần như vĩnh viễn so với các mẫu sổ sách thông thường.

Nhận thấy tài năng, sự sáng tạo của đồng chí Hưng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công tác tạm giữ, tạm giam thông qua ứng dụng sổ theo dõi điện tử đạt được những hiệu quả ưu việt tại đơn vị. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân huyện Thường Xuân đã báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với sáng kiến của đồng chí Hưng. Qua quá trình khảo sát, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã chấp nhận sáng kiến, quyết định xây dựng đề tài khoa học ứng dụng công nghệ thông tin cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát hai cấp tỉnh Thanh Hóa. Quá trình thực hiện từ tháng 4/2022 đến nay tại 27 Viện kiểm sát cấp huyện, và 3 phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh, đã đạt hiệu quả tích cực, Lãnh đạo phụ trách tạm giữ tạm giam đã trực tiếp theo dõi đối tượng và thời hạn giam, giữ nhanh chóng đưa ra đường lối chỉ đạo, bộ phận kiểm sát tạm giữ, tạm giam đã có từ 02 đồng chí sử dụng sổ thành thạo, phòng 8 đã chủ động theo dõi được số lượng tạm giữ, tạm giam của các đơn vị cấp huyện để có biện pháp báo cáo Lãnh đạo chấn chỉnh các đơn vị có vi phạm, nâng cao chất lượng trong khâu kiểm sát công tác này.

Đồng chí Bùi Thanh Hưng triển khai, hướng dẫn sử dụng sổ theo dõi điện tử tạm giữ, tạm giam đối với Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài sự năng động, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm sát, với bất kỳ nhiệm vụ nào được Lãnh đạo phân công đồng chí cũng  luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần mẫn trong công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo. Đồng chí Bùi Thanh Hưng là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ cán bộ trẻ, năng động, tri thức và nhiệt huyết của ngành kiểm sát Thanh Hóa luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo trong lao động. Tôi tin tưởng rằng với lòng yêu nghề, tài năng, sự nhiệt huyết trong công tác đồng chí Bùi Thanh Hưng sẽ có nhiều cống hiến cho ngành kiểm sát góp phần xây dựng ngành kiểm sát Thanh Hóa nói chung ngày càng vững mạnh, phát triển./.

Lê Thị Thanh Thủy