Infographic: Những trường hợp được giảm mức hình phạt đã tuyên

Ngày đăng : 10:15, 12/11/2022

(Kiemsat.vn) - Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về các trường hợp người bị Tòa tuyên án được giảm mức hình phạt đã tuyên.
 

Thanh Huyền