Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngày đăng : 16:31, 04/11/2022

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 vừa tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Đại tá Trần Đức Trường, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tại Lễ trao quyết định, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp, hành chính Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đã công bố Quyết định số 19/QĐ-VKSTC ngày 24/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá Dương Văn Hưng, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng Ban Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử (Ban 1), Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Khu vực 12 và điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại úy Tống Văn Anh giữ chức Trưởng Ban 1 Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/11/2022.

Đồng chí Đại tá Trần Đức Trường, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Dương Văn Hưng và đồng chí Tống Văn Anh.

Phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Đại tá Trần Đức Trường, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, trên cương vị mới, các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm cần làm tốt vai trò lãnh đạo của mình, phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ hành chính quân sự được giao.

Đồng chí Dương Văn Hưng, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Khu vực 12 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Thiếu tá Dương Văn Hưng, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Khu vực 12 cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Trung ương đã tin tưởng, tạo điều kiện để đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy thành tích của đơn vị, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức của người cán bộ Kiểm sát, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết cùng với đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm của cấp trên và sự tín nhiệm của đơn vị.

Nguyễn Thị Thu Thủy