Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Ngày đăng : 19:54, 25/10/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày mai, 26/10/2022, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ công bố “Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo". Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình vượt bậc và khẳng định vị thế mới của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước và lại càng có ý nghĩa hơn vì diễn ra trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Luật - chuyên ngành Kiểm sát, trình độ đại học theo bộ tiêu chuẩn mới, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cho tới nay, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là một trong hơn 100 cơ sở giáo dục đại học trên tổng số 235 trường đại học của Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chí đánh giá này. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Việt Nam theo hướng tiếp cận với bộ tiêu chuẩn của AUN-QA và được xây dựng trên cơ sở đảm bảo sự tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí. Các tiêu chuẩn đi sâu vào các nội dung: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, Bản mô tả chương trình đào tạo, Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học, Phương pháp tiếp cận trong dạy và học, Đánh giá kết quả học tập của người học, Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Đội ngũ nhân viên, Người học và hoạt động hỗ trợ người học, Cơ sở vật chất và trang thiết bị, Nâng cao chất lượng, Kết quả đầu ra.

Dự kiến trong buổi lễ công bố “Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo", Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C); các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân các địa phương; đại diện các cấp chính quyền quận Hà Đông; các đồng chí nguyên là Hiệu trưởng Nhà trường qua các thời kỳ; các cơ sở đào tạo, các Cơ quan thông tấn báo chí; đại diện các Dự án/Tổ chức quốc tế; các Doanh nghiệp cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động và đại diện cho hơn 1.000 sinh viên, học viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Hành chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Thanh Huyền