VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2022

Ngày đăng : 08:15, 30/09/2022

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 29/9, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao.

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2022 của VKSND tối cao, VKSND cấp cao cho thấy, thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2022 và kết luận chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác đầu năm của Ngành; tổ chức thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành tốt yêu cầu công tác được giao; công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Trong 9 tháng năm 2022, các đơn vị thuộc VKSND tối cao được giao thực hiện 194 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra; trong đó, có 89 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 30/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và 105 nhiệm vụ phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND tối cao. Qua đánh giá, đến hết tháng 8/2022, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành 168/194 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 86,6%; trong đó, hầu hết các nhiệm vụ quan trọng đều được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Các đơn vị đã chủ động tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị và tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành. Xây dựng kế hoạch, tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tiến hành Kế hoạch về công tác kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất hơn; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao như tỉ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hành chính; số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hồ sơ nghiên cứu được giải quyết đạt tỉ lệ cao. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều đơn vị đã linh hoạt tổ chức tốt nhiều cuộc kiểm sát trực tiếp; đã chủ động và triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022.

Công tác xây dựng Ngành có chuyển biến tích cực hơn; VKSND tối cao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo chủ chốt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ để nghiên cứu, tháo gỡ để tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ thực hiện công tác chuyên môn. Kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực thi công vụ được nâng lên.

Phần tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị phát biểu ý kiến làm rõ thêm về các nội dung liên quan đến việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2022; đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao ở đơn vị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị, tham gia về những giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2022.

Đồng chí đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả công tác mà các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao đạt được trong 9 tháng năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu thủ trưởng các đơn vị VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành trong những tháng còn lại và cả năm 2022; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao; bám sát chương trình, kế hoạch mà mỗi đơn vị đã đề ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị tiếp tục rà soát những nhiệm vụ trọng tâm còn tồn đọng, chưa đạt tiến độ để tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình công tác đã xác định; thực hiện biện pháp thiết thực, hữu hiệu, nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại của đơn vị và của Ngành trong lĩnh vực đơn vị theo dõi, quản lý, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Ngành, chỉ tiêu Quốc hội giao. Cùng với đó, VKSND tối cao tiếp tục tham gia tích cực, đầy đủ và trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ của các đơn vị trong Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng dành thời gian giải đáp, chỉ đạo về những vấn đề còn có những khó khăn, vướng mắc trong công tác như: Hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; liên quan đến án trả hồ sơ điều tra bổ sung; tiến độ tổ chức hội nghị, hội thảo; tỉ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hành chính, dân sự... Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo trong thời gian tới, toàn Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND các cấp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trong Ngành; có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ văn thư, hành chính văn phòng cho đội ngũ lãnh đạo, công chức tại mỗi đơn vị. Đồng thời, các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung tài liệu phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV./.

Thanh Huyền