Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt Công ty cổ phần Camimex Group 310 triệu đồng

Ngày đăng : 11:09, 30/09/2022

(Kiemsat.vn) - Ngày 27/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Camimex Group (địa chỉ tại số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), tổng số tiền phạt là 310 triệu đồng.

Công ty cổ phần Camimex Group

Theo đó, UBCKNN phạt 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Trong năm 2020, Công ty tổ chức 12 cuộc họp HĐQT; năm 2021, Công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT; tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Công ty thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty thống kê có 21 cuộc họp. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020 phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ. Tại Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan).

Bệnh cạnh đó, UBCKNN phạt 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán (ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 Công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán).

Phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Camimex, Công ty cổ phần Camimex Foods và Công ty cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Công ty cổ phần Camimex được thành lập từ năm 1977, là một trong những công ty đầu tiên của ngành thuỷ sản Việt Nam.
Hiện tại, Công ty do ông Bùi Sỹ Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Văn Tấn làm Tổng Giám đốc.
Theo báo cáo tài chính quý 2/2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 1.382 tỷ đồng, tăng 51%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt ghi nhận là 82 tỷ đồng và 72 tỷ đồng - tăng 116% và 125% so với cùng kỳ năm 2021.

HUÊ MINH